zenaregionu.cz

Ambasadorky

Ing. Rut Bízková


Životní motto:
„Kdo, když ne my, kdy, když ne teď."

„Svého krále můžeme kritizovat, dokonce ho můžeme postavit ke zdi. Nemáme však právo močit v korunovačním sále."
(citát z románu Curzia Malaparte Kůže)

Od roku 2012 byla Rut Bízková předsedkyní Technologické agentury ČR a nyní je ředitelkou Středočeského inovačního centra v Dolních Břežanech. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pracovala od roku 1981 v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V letech 1986 - 1988 absolvovala postgraduální studium matematiky a v roce 1993 tříměsíční stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. Od září 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí a o čtyři roky později byla jmenována ministryní životního prostředí ve vládě Jana Fischera. Rut Bízková je členkou vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a členkou Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Rut Bízková je vdaná a má syna. Nejen v Technologické agentuře ČR byla aktivní propagátorkou a řešitelkou problémů s prosazováním rovných podmínek pro muže a ženy. Za své profesní i lidské kvality a životní postoje byla v roce 2014 oceněna titulem Lady Pro 2014. Předloni se pak stala jednou z oceněných TOP 25 žen veřejné správy.


1. Co Vás v životě nejvíc ovlivnilo?
Rodiče. A jejich vždy “rovný” postoj ke světu, ve kterém uplatnění se není kariéra, ale služba.

2. Jak relaxujete?
Lehkými pracemi domácími - úklidem a smažením řízků.

3. Proč jste přijala patronaci v projektu Žena regionu?
Ženy nepotřebují “pozitivní diskriminaci”, ale určitě vyrovnání příležitostí. Žena regionu je jedním z nástrojů, jak na problematiku dosud nerovných příležitostí - a přesto schopnost uspět - upozornit.

4. Co je podle Vás nejdůležitější pro to, aby se žena dokázala prosadit v pracovním prostředí, kde je většina mužů?
Problém je už to, co je implicitně uvedeno v otázce. Žena se má prosazovat v pracovním prostředí, kde je většina mužů. V pracovním prostředí přece mají mít všichni stejné příležitosti se prosadit, bez ohledu na pohlaví. Opak je však realitou, a tak záleží na okolnostech, co je nejdůležitější. V každém prostředí je to trochu jiné. Obecně je pro ženy nevýhodou pracovitost - než by dlouho diskutovaly, co kdo udělá, raději to udělají samy. A k práci jsou přece ti, co vykonávají zadání těch, kteří rozhodují. Tak se ženy automaticky dostávají do pozice “sekretářek rozhodujících šéfů”. Bez ohledu na věk, vzdělání a další předpoklady.

ŘEKLI O NÁS

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Generální partneři
Hlavní partner
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Za podpory
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Partneři