zenaregionu.cz

Detail nominace

Soňa Dudková

region Vysočina

Profese: krejčová

Soňa Dudková je zakladatelkou spolku Úsměváčci z.s. Ten pracuje s handicapovanými dětmi, jejich rodinami a přáteli v Bystřici nad Pernštejnem a okolí od roku 2012. Sama Soňa pečuje o postiženou dceru. To ji přimělo se setkávat s ostatními rodiči dětí s handicapem a jejich problémy i určitou izolací od ostatního okolí. Napadlo ji založit spolek, který propojí svět handicapovaných se světem zdravých a přiblíží ho více široké veřejnosti. Spolek se pravidelně schází ke společnému tvoření a dalším aktivitám, jako je plavání v místním bazénu, pobytu v solné jeskyni a hipoterapii. Kromě těchto pravidelných týdenních aktivit se spolek účastní různých kulturních a společenských akcí města a okolí, na které nacvičují společný program. Jde například o Vánoční koledování, Muzejní noc, předtančení na plese, Česko čte dětem, účast na akci Běhej lesy společně s nadací Emil, každoroční vystoupení pro důchodce v domě s pečovatelskou službou, každoroční účast na celorepublikové akci s názvem 72 hodin – Ruku na to! a mnoho dalších. Soňa je duší a motorem Úsměváčků, kterým se věnuje zcela nezištně ve svém volném čase. Prostředky na provoz a činnosti spolku získává Soňa z grantů města Bystřice, od sponzorů a různých nadací. Za svou činnost byl spolek Úsměváčci v roce 2014 odměněn Přeshraniční cenou kraje Vysočina. Soně se podařilo ve své činnosti vykouzlit spoustu úsměvů na tvářích dětí i dospělých, což je pro ni největší odměnou. Pomáhat druhým je pro ni přirozenou součástí života.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 9. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.