zenaregionu.cz

Detail nominace

Dana Galuszková

region Olomoucký kraj

Profese: Lékařka

Dana Galuszková pracuje již více než 30 let ve zdravotnictví. Nyní zastává funkci primářky Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, které získalo nejvyšší certifikáty kvality splňující vysoké nároky národních i mezinárodních standardů. Úspěšně vede více než osmdesátičlenný tým, který zajišťuje krev pro pacienty celého spádového území Olomouckého kraje. Ve své práci propaguje dobrovolné dárcovství krve, za což byla oceněna medailí za zásluhy Českého červeného kříže. Od roku 2014 je jako první žena předsedkyní Společnosti pro transfuzní lékařství. Dana pracovala jako manažerka pro léčebnou péči ve Fakultní nemocnici Olomouc, je členkou redakční rady časopisu Transfuze a hematologie dnes, podílí se na publikační činnosti a přednáší na domácích i zahraničních fórech, podílí se na výuce mediků, zdravotních sester a zdravotních laborantů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci, je členkou atestační komise ve svém oboru. Je vdaná, ve svém volném čase se věnuje svým čtyřem vnoučatům a zahrádce.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 9. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.