+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Daria Čapková

region Vysočina

Profese: krajská koodinátorka Sítě pro rodinu, z.s.

Daria Čapková pochopila, že chceme-li měnit společnost, musíme začít u sebe. Celou řadu let pracuje v prorodinných službách a snaží se poukázat na to, jak důležitá je i v dnešní době rodina, a především funkční rodina. Daria pracuje na pozici krajské koordinátorky Sítě pro rodinu, z.s. v Kraji Vysočina, je členkou platformy rodinné politiky MPSV a koordinátorkou aktivit Proti násilí v projektu OKNO (Otevři K Násilí Oči). Zapojením do projektu OKNO se snaží svou osobní zkušeností s domácím násilím motivovat společnost ke změně myšlení a k větší aktivitě veřejnosti při odstraňování lhostejného postoje k násilí mezi blízkými osobami, spolupořádá konference, besedy a školení s odborníky k tématice domácího násilí. Sama je matkou tří dětí s velkým věkovým rozdílem. Skloubení péče o ně, o domácnost a zaměstnání ji naučila efektivnímu plánování času, i proto dokázala během své poslední rodičovské dovolené dokončit vysokoškolské vzdělání a podílet se realizaci projektu TVRZ (Trvalé Vzdělávání pro Rozvoj a Zachování konkurenceschopnosti NNO ). Svým celoživotním zapálením pro posilování hodnoty rodiny motivuje ženy v mateřských centrech k aktivnímu zapojování do aktivit na podporu rodiny.

Vítězky 9. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální partneři
Oficiální partner
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři