Detail nominace

Martina Devěrová

region Praha

Profese: ředitelka Magistrátu HMP

Martina Děvěrová je ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy od roku 2015. Stojí v čele instituce, jejíž náplní je poskytovat veřejné služby ke spokojenosti občanů i k všestrannému rozvoji hlavního města Prahy. Cílem Martiny Děvěrové je vést moderní společensky odpovědný úřad, což se jí daří. Za své největší úspěchy považuje Martina Děvěrová zavedení systému benefitů, zřízení práce z domova a vznik školky pro zaměstnance. Magistrát se pod jejím vedením zároveň pravidelně umísťuje v soutěži rovných příležitostí. I díky ní pražský magistrát realizuje celou řadu společensky-odpovědných projektů, jako např. kampaň Úředníkem až na dřeň (dárcovství kostní dřeně), Daruj krev – zachráníš život, charitativní sbírky, Run and Help apod. Na to, že Martina Děvěrová zastává tak náročnou funkci, zachovává si zdravý selský rozum, nad nikým se nepovyšuje a nikoho neponižuje. A co je důležité, je spravedlivá a měří všem stejným metrem. Z jejího pohledu je ředitel úřadu takový kapitán lodi, která má svůj cíl a je na kapitánovi, aby ji k němu dovedl. V cestě jí můžou bránit mořské proudy, změna počasí apod. Je ale stále potřeba držet daný kurz. Stejně to vidí i se směřováním úřadu. Martina Děvěrová je neuvěřitelně činorodá žena. Vedle vedení úřadu a péči o rodinu se věnuje rekreačně beach volejbalu, četbě knih a cestování.

Hlasovat

ŘEKLI O NÁS

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Generální partneři
Hlavní partner
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Za podpory
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Partneři