+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Martina Devěrová

region Praha

Profese: ředitelka Magistrátu HMP

Martina Děvěrová byla ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy od roku 2015 do letošního léta. Stála v čele instituce, jejíž náplní je poskytovat veřejné služby ke spokojenosti občanů i k všestrannému rozvoji hlavního města Prahy. Cílem Martiny Děvěrové bylo vést moderní společensky odpovědný úřad, což se jí podařilo. Za své největší úspěchy považuje Martina Děvěrová zavedení systému benefitů, zřízení práce z domova a vznik školky pro zaměstnance. Magistrát se pod jejím vedením zároveň pravidelně umísťoval v soutěži rovných příležitostí. I díky ní realizoval celou řadu společensky-odpovědných projektů, jako např. kampaň Úředníkem až na dřeň (dárcovství kostní dřeně), Daruj krev – zachráníš život, charitativní sbírky, Run and Help apod. Na to, že Martina Děvěrová zastávala tak náročnou funkci, zachovávala si zdravý selský rozum, nad nikým se nepovyšovala a nikoho neponižovala. A co je důležité, byla a je spravedlivá a měří všem stejným metrem. Z jejího pohledu je ředitel úřadu takový kapitán lodi, která má svůj cíl, a je na kapitánovi, aby ji k němu dovedl. V cestě mohou lodi bránit mořské proudy, změna počasí apod. Je ale stále potřeba držet daný kurz. Stejně to viděla i se směřováním úřadu. Martina Děvěrová je neuvěřitelně činorodá žena. Vedle práce, která ji baví, a péče o rodinu se věnuje rekreačně beach volejbalu, četbě knih a cestování. V letošním roce si splnila svůj velký sen a spolu s kolegy napsala komentář k zákonu o hlavním městě Praze. Také se snaží předávat svoje odborné znalosti studentům Vysoké školy podnikání a práva, kde přednáší správní právo. Životní jubileum, kterého dosáhla v létě, chce využít k zamyšlení nad dosavadním životem i směřováním další profesní kariéry.

Vítězky 9. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální partneři
Oficiální partner
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři