+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Alice Kubíčková

region Praha

Profese: advokátka

Alice Kubíčková zastává názor, že advokacie by neměla být jen o vydělávání peněz, jak je toto povolání mnohdy (bohužel oprávněně) vnímáno. Advokacie je dle jejího názoru primárně o možnosti a snaze pomoci. Cílem Alice Kubíčkové je pomoc klientovi s řešením jeho problémů či poskytnutí podpory při realizaci záměru. Již jako začínající advokátka se Alice zaměřovala kromě práva obchodního i na problematiku práva pracovního, což stále považuje za jeden z kamenů sociální stability společnosti. V rámci své praxe se setkala s lidmi, kteří neměli tolik štěstí jako ona, a proto se s ohledem na svou specializaci v pracovním právu začala intenzivně zabývat negativními jevy útlaku zaměstnanců a projevy šikany na pracovišti. Nad rámec běžné advokátní praxe se začala věnovat úvahám o změnách legislativy, které by pomohly zaměstnancům, kteří jsou často ve velmi nevýhodném postavení, mají strach o své zaměstnání a zabezpečení své rodiny. Alice Kubíčková se nesnaží jen vyhledávat klienty, kteří mohou zaplatit nejvyšší palmáre, ale obecně se snaží pomoci klientovi vyřešit nastalou problematickou situaci. Při dlouhodobém psychickém útlaku teroru jsou klienti značně psychicky vyčerpáni, a proto dělá vše proto, aby se mohli postavit na vlastní nohy. Ochranu před mobbingem a bossingem či jinými projevy šikany na pracovišti se nesnaží poskytovat pouze v rámci pracovního práva. Právní ochranu v tomto ohledu poskytuje i vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ve služebním poměru, kde se šikana v nejrůznějších formách projevuje ještě podstatně častěji, než v civilním sektoru. V rámci výkonu advokacie podpořila Alice i jiné pro bono projekty, například projekt spolku Missing Children (pomoc rodiči dítěte uneseného druhým rodičem nebo jiným členem rodiny prostřednictvím konzultační činnosti Alice Kubíčkové či právníků její kanceláře na telefonní SOS lince), dlouhodobě se angažuje v charitativním projektu Happy Golf Tour – sérii dobročinných golfových turnajů na podporu dětí v dětských domovech.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři