+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Alice Kubíčková

region Praha

Profese: advokátka

Ačkoli se advokacie může jevit jako tvrdá profese, ve které jde jen o vydělávání peněz a touze po hmotném zisku, najdou se i v dnešní době tací, kteří ji vnímají spíše jako nástroj pro seberealizaci, uplatnění získaných znalostí a zkušeností a v neposlední řadě také možnost, jak pomáhat ostatním. Alice je jednou z nich. Dle jejích slov není den, kdy by se na svou práci, kterou si vysnila již od svých 13 let, netěšila (nebo jich alespoň není moc) a nesnažila se, ať už sama nebo za podpory jejího týmu,pomoci klientům při řešení jejich problémů nebo o poskytnutí podpory při plnění jejich přání a cílů. Již v začátcích své advokátní praxe se Alice zaměřovala nejen na právo obchodních korporací, ale také na problematická odvětví práva pracovního, kde docházelo a stále dochází k negativním jevům spočívajících v útlaku, diskriminaci a šikaně zaměstnanců. Zejména díky kontaktu s lidmi, kteří se setkali s výše uvedenými negativními jevy, se rozhodla tomuto problému věnovat i nad rámec každodenní agendy ve své advokátní praxi. Snaha o změnu legislativy, která by pomohla při ochraně před útlakem, šikanou a porušováním práv ji přivedla k otázkám týkajících se nejen mobbingu a bossingu v soukromé sféře, ale i k problematice práva služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ve kterých dochází k projevům šikany v nejrůznějších formách výrazně častěji. V současné době je problematika služebního poměru čím dál tím diskutovanější a aktuálnější téma. Alice se proto snaží pomáhat velkému množství příslušníků bezpečnostních sborů i vojákům z povolání a hájit jejich práva. Spolu se svými kolegy například spustila projekt Práva vojáků, ve kterém v rámci webového fóra a sociálních sítí dochází ke sdílení aktuálních informací týkajících se změn práv a nároků vojáků z povolání i k poskytování základního právního poradenství týkajícího se této problematiky. Za důležitou součást svého života Alice také považuje rovněž angažovanost v nejrůznějších charitativních projektech. Mezi nejvýznamnější, kterých se účastní i v rámci své advokátní kanceláře patří dlouholetá spolupráce s charitativním projektem Happy Golf Tour – série dobročinných golfových turnajů, přičemž výtěžek je použit na podporu dětí v dětských domovech a na pomoc handicapovaným dětem.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři