+420 222 361 580 info@primeco.cz

Detail nominace

Dagmar Vaňková

region Vysočina

Profese: starostka

Dagmar Vaňková je starostkou obce Jeřišno v okrese Havlíčkův Brod na Vysočině. Rozvoji obce věnuje mnoho úsilí, času a energie. Její práce se netýká pouze záležitostí obce, ale také se angažuje v místních spolcích, které přispívají k pospolitosti občanů. Je aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů v Jeřišně, kde podporuje aktivity spojené se zachováním a obnovou hasičských tradic. V rámci Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod vykonává funkci starostky v okrsku č. 2, který sdružuje 12 sborů a téměř 700 členů a je členkou výkonného výboru. Ve Sdružení místních samospráv ČR je členkou pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby, krajského předsednictva a Koordinátorka vzdělávání starostů obcí I. typu v Kraji Vysočina. Na regionální úrovni pracuje v představenstvu Svazku obcí Podoubraví a také v Místní akční skupině Podhůří Železných hor jako členka správní rady a místopředsedkyně programového výboru. V roce 2016 byla inspirací pro bakalářskou práci studentky na téma „Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence v pozici manažera“. Práci starosty, přes její náročnost má ráda, protože může být prospěšná lidem. Kromě péče o rodinu (má jednoho dospělého syna, pečuje o své rodiče a čerstvě je i babičkou) se věnuje dobrovolnictví, cestování, relaxuje plaváním, turistikou a také má ráda hudbu.

Hlasovat

Již nemůžete hlasovat, hlasování je ukončeno.

Vítězky 11. ročníku

ZÁŠTITA

Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky.

PARTNEŘI

Originální skleněné trofeje pro vítězky z dílny světoznámé výtvarnice
Generální promo partner
Generální partneři
Oficiální partneři
Hotelový partner
top hotel
Car partner
prerost-svorc
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Za podpory
Partneři