+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Jana Jebavá

region Středočeský kraj

Profese: Malířka, grafička, odborná lektorka

Nominovaná Jana Jebavá (*1953) se celý svůj profesní život věnuje umění a jeho aktivní i pasivní prezentaci všem věkovým skupinám přístupnou formou. Poutavými příběhy se snaží posluchačům přiblížit krásu, estetiku a vývoj umění. Během své dlouhé profesní kariéry vzdělávala terapeuty pro práci s osobami s tělesným i duševním postižením, podílela se na seminářích pro učitele, sama vyučovala na základní umělecké škole a gymnáziu, přednášela na univerzitě a v posledních letech pracuje zejména se seniory. Ukazuje lidem cestu k vnímání umění. Jana Jebavá se též věnuje vlastní umělecké tvorbě (malba, grafika, kresba), psaní poezie i odborných knih a textů (např. Úvod do arteterapie, Kapitoly z dějin tance). Napsala knihu pohádek pro děti, kterou též sama ilustrovala. Ve volném čase se kromě práce, která je jejím koníčkem a životní náplní, věnuje ještě četbě, cestování, navštěvuje kulturní akce a především se jako hrdá babička snaží předávat své životní poznatky malé vnučce Violce.