+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Klára Chábová

region Praha

Profese: Zakladatelka spolku Mimo domov

Klára se rozhodla nebýt lhostejná k dětem z dětských domovů. Už dvanáct let vede spolek Mimo domov, v rámci kterého dětem pomáhá lépe zvládat odchod z ústavní péče a začlenění do společnosti. Několik let se věnovala také marketingu a na mateřskou dovolenou odcházela z banky. Tým spolku dnes tvoří sedmnáct lidí a realizuje výjezdy do dětských domovů, zážitkový festival OUT of HOME, kde dětem představuje nejrůznější profese a volnočasové aktivity v prostředí reálných firem a institucí. Věnuje se osvětě, usiluje o systémové změny, pořádá konference, workshopy, besedy a dvouletou tour s filmem Dospělým ze dne na den. V současné době připravuje velký projekt, Inkubátor Mimo domov. Jedná se o jakési hnízdo, v rámci kterého chce dětem od patnácti let nabídnout komplexní mix služeb potřebných k tomu, aby se po odchodu z dětského domova úspěšně začlenily do společnosti.