+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Irena Lavická

region Jihočeský kraj

Profese: Ředitelka

Paní Irena Lavická působí v Ledaxu již více než 12 let. Díky této společnosti mají senioři i osoby se sníženou soběstačností možnost žít tak, jak si přejí. Své služby poskytuje Ledax přímo v domácnosti klienta, kde se starají o jeho potřeby a pomáhají mu vést soběstačný život. Součástí společnosti je i domácí hospic, který v opravdu těžkých životních situacích pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a jejich nejbližším, a to nejen po lékařské stránce, ale i po té psychické. Ledax provozuje i Domov pro seniory, což je pobytová služba a je zde poskytována 24hodinnová péče. Nad rámec těchto služeb poskytuje společnost i sociální poradenství, různé společenské akce pro své klienty i širší veřejnost – setkávání, vycházky, cvičení, přednášky a neuvěřitelné množství aktivit pro seniory. Pro paní Irenu Lavickou je důležitá podpora ze strany rodiny a zdrojem energie je především pobyt v přírodě a aktivity s vnoučaty.