+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Petra Jílková

region Jihomoravský kraj

Profese: ředitelka AD VITAM, o.p.s.

Odborné zkušenosti sbírala paní Petra jako zdravotní sestra u lůžka na neurologickém oddělení a hemodialyzační jednotce, několik let působila jako učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole. Věnuje se práci edukační a stomické sestry a rozvoji uceleného podpůrného programu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, stomiemi a inkontinencí. AD VITAM založila společně s doktorkou Ivanou Štverka Kořínkovou v roce 2013. Od té doby pomáhá k zlepšení kvality života pacientů se závažným, chronickým nebo kombinovaným onemocněním a domácí ošetřovatelskou péči. Zasazuje se také o vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na zdravotnický personál, protože věří, že správné a srozumitelné informace poskytované pacientům jsou základem účinné a efektivní léčby. K tomu všemu je ještě neuvěřitelně skromnou osobou, která by se dokázala pro ostatní rozdat. K její práci/životnímu poslání patří velká dávka fyzické i psychické odolnosti, trpělivosti a především empatický a lidský přístup. A to nejen směrem k pacientům, ale i všem lidičkám kolem.