+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Hana Bučková

region Jihomoravský kraj

Profese: Primářka v FN Brno

Primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky. Dlouhodobě se specializuje na onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB) nazývané „nemoc motýlích křídel“ a právě díky ní patří Česká republika mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby tohoto vzácného vrozeného kožního onemocnění. V roce 1996 založila Sekci dětské dermatologie České dermatovenerologické společnost ČLS JEP (detska-dermatologie.cz), o pět let později EB Centrum, interdisciplinární tým specialistů pro pacienty s nemocí motýlích křídel. Stála také u zrodu pacientské organizace DEBRA ČR (2005) a byla zakládajícím členem EB-Clinet (www.eb-clinet.org), mezinárodního sdružení klinických expertů na EB. Zlepšila medicínskou péči o pacienty se vzácnými vrozenými kožními onemocněními a zasloužila se o osvětu a popularizaci tohoto tématu u odborné i laické veřejnosti. Díky ní bylo Dětské kožní oddělení v 2016 přijato do Evropské sítě pro vzácná kožní onemocnění.