+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Marta Kadlecová

region Jihomoravský kraj

Profese: Ředitelka CPSP Hodonínsko

Paní Marta je nejen ředitelkou, ale i vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnicí v Centru pro sluchově postižené na Hodonínsku. Tématu se věnuje přes dvacet let od narození sluchově postiženého syna. Centrum je tu pro všechny osoby se sluchovým postižením, seniory ale i jejich blízké, jeho služby využívá zhruba pět set občanů. Zaměřuje se na jejich podporu a pomoc v zajištění co nejkvalitnější úrovně života, sociálního začleňování a posilování dovedností každého klienta. Organizace se pod jejím vedením rozšířila z města Veselí nad Moravou do celého hodonínského okresu, vybudovala pobočky v Hodoníně a Kyjově a věnuje se terénnímu programu pro imobilní klienty v menších obcích. Díky pracovnímu odhodlání paní Marty pořádá centrum různé akce, vydává informativní články, poskytuje tlumočnické služby, které řeší každodenní potřeby komunity Neslyšících - třeba při jednání na úřadech nebo u lékaře. Dále organizuje kurzy znakového jazyka nebo například zapůjčuje různé kompenzační pomůcky pro sluchově postižené. Ve volném čase dokonce přednáší i na seminářích.