+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Marie Bohuslavová

region Vysočina

Profese: vedoucí krajského střediska Českého svazu žen

Marie Bohuslavová patří k lidem, kteří svou práci berou jako poslání a neodlišují své pracovní povinnosti od dobrovolnických. Patří mezi zakládající členky Českého svazu žen a s její osobou je neodmyslitelně spojený vznik Krajské organizace Českého svazu žen v Kraji Vysočina. Je její nespornou zásluhou, že se svaz na Vysočině věnuje předávání informací směřujících k rodině, propagaci prorodinných hodnot, mezigeneračním vztahům a podpoře aktivního života seniorů. Díky ní se svaz podílí na realizaci prorodinné koncepce v kraji a je partnerem řady krajských projektů. Marie byla mezi prvními, které pomáhaly ženám k úspěšnému návratu na trh práce, např. organizováním motivačních kurzů a dalším poradenstvím. Více jak 20 let organizuje prodej kytiček pro Ligu proti rakovině a podařilo se jí do této aktivity zapojit nejen členky svazu, ale řadu dalších organizací. Kde při své vytíženosti bere čas na rodinu a vnoučata, je sice záhadou, ale dokáže o nich hovořit s takovou láskou, že je jasné, jak moc má svou rodinu ráda a jak k sobě mají blízko.