+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Monika Peterková

region Pardubický kraj

Profese: Bývalá ředitelka centra Don Bosco

Nominace in memoriam. Monika Peterková byla svého času ředitelkou centra Don Bosco Pardubicích. Vypracovala organizaci tak, že má velmi dobré jméno, praxi a výsledky při práci s mládeží z těžkých životních podmínek - například z dětského domova atp. Obětovala ji značnou část života, mnoho volného času, mnoho svých sil a energie, protože v tom viděla smysl. Sama přijala do své péče jedno dítko. Vedle toho se věnovala psychoterapiím a supervizím zejména v neziskových oblastech a sociálních službách. Vedla psychoterapeutické výcviky, svépomocné skupiny. Pomáhala a působila v určitých církevních společenstvích, a některé z nich vybudovala. Ochotně dávala rady a konzultace kolegům, pomáhala s rozvíjejícími se novými organizacemi. Ochotně a nezištně pomáhala lidem okolo sebe i přes nesnadný životní příběh a péči o nemocnou maminku. Pracovala s dětmi, ale také se seniory, umírajícími. Ať dělala cokoliv, konzultace, supervize, terapie, vždy vedle pracovního rámce byl její přístup současně lidský, laskavý, podporující a hladící duši. Ve své praxi vždy říkala, že přesně takový přístup lidé, kteří mají tak nesnadnou službu druhým, mnohdy potřebují.