+420 222 361 580 info@primeco.cz

Profil

Marie Kinsky

region Vysočina

Profese: ředitelka neziskové organizace

Marie Kinsky vystudovala tanec a historii na Sorbonně. Od druhé poloviny devadesátých let žije v ČR, střídavě v Praze a Žďáru nad Sázavou, kde se se svým manželem hrabětem Constantinem Kinským podílí na rekonstrukci a revitalizaci místního zámku, zejména po kulturní a duchovní stránce. V roce 1999 založila a dodnes řídí Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA (Setkávání současného tance), neziskovou organizaci, která se pod jejím vedením koncepčně věnuje rozvoji současného tance v mezinárodním a mezioborovém kontextu. V roce 2015 Kinští otevřeli na zámku unikátní interaktivní multimediální expozici Muzeum nové generace a letos již po šesté pořádají etablovaný mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. Marie Kinsky se prostřednictvím projektů Centra choreografického rozvoje, Muzea nové generace a dalších aktivit na Zámku Žďár nad Sázavou dlouhodobě zasazuje o kulturní rozvoj regionu Vysočina i rozvoj současného umění v celorepublikovém i celoevropském kontextu. Její aktivity, respektive aktivity organizací pod jejím vedením, směřují k propojování cenné historické památky se současným uměním, k propojování uměleckého světa se světem diváků, jsou vzácnou platformou pro rozvoj profesionálů i publika, pracují s dětmi i seniory, kteří se společně s umělci podílejí na řadě projektů a vystoupení a kteří dále šíří myšlenky a zkušenosti získané díky této umělecké práci. Marie Kinsky a její vize stojí za řadou celospolečensky významných víceletých projektů – KoresponDance, Muzeum nové generace, Škola tančí, spolupráce zahraničních umělců s dětským sborem Žďáráček, LOStheULTRAMAR & Vysočina Seniors a mnoho dalších. Rozsah činnosti Marie Kinsky je jak v regionu Vysočina, tak mimo něj velmi široký a velmi komplexní.